top of page

KAIVANTO

myötäelävä kaivoshanke

Kaivanto on taiteellinen kaivoshanke, joka tunnustelee kaivoskulttuuriin liittyviä erilaisia todellisuuksia myötäelävän vuorovaikutuksen sekä esitystaiteen keinoin. Tämä uuden ajan kaivoshanke paneutuu erilaisiin sosiaalisiin, taloudellisiin sekä ympäristöllisiin kysymyksiin kehollisuuden ja kokemuksellisuuden kautta. 

Projektimme luottaa väkivallattomaan vuorovaikutukseen (non violent communication NVC) eli rakentavaan ja myötäelävään yhteiseloon, jota olemme pyrkineet omaksumaan osaksi arvomaailmaamme. Pohdimme lähtökohtiamme ja paikkaamme osana elonkehää. Tavoitteenamme on kohdata ja tutustua paikallisiin toimijoihin sekä luoda taiteen avulla esityksellisiä ja yhteisöllisiä hetkiä, joissa on tilaa erilaisille näkemyksille ja kokemuksille. Pyrkimyksenämme on vahvistaa ihmisen vastavuoroista ja vuorovaikutteista suhdetta sekä ihmisten että alkuaineiden, eliökunnan ja vesistöjen kanssa.

Tutkimme ihmisyyteen kietoutuneita ja sekoittuneita mineraalisia elämänmuotoja, joita löytyy niin kehoistamme kuin kallioperästäkin. Millä tavoin kaivokset muokkaavat maailmankuvaamme, tajuntaamme, yhteisöjämme ja ympäristöämme?

Kevään 2022 aikana työskentelemme Pohjois - Suomessa, jossa kaivostoimintaan kietoutuvat matkailuala, poronhoito sekä ympäristöteemat suhteessa kuntien taloudelliseen paineeseen ja elinvoimaisuuteen. Tulevaisuudessa kurkottaudumme myös Etelä- ja Itä -Suomen kaivospaikkakunnille.

Hanketta tukevat Koneen Säätiö sekä Jenny ja Antti Wihurin Rahasto.

TYÖRYHMÄ
 

“Visiomme on luoda yhteisö, joka pyrkii kuuntelemaan ja kohtaamaan itsensä ja ympäröivänsä rehellisesti erilaisia todellisuuksia kohdaten ja kunnioittaen”
promokuva Noora Kauppilaneliö.jpg

Noora Kauppila

Kaivanto konsepti,
monitaiteilija, muusikko

DSC_7469_websize.jpg

Kaisa Käärmemaa

vuorovaikutuskouluttaja,
nukketeatteritaiteilija, muusikko

jussin kuva.jpg

Jussi Salminen

esitystaiteilija

ninni_kaivanto.jpg

Ninni Korkalo

tuottaja, mediataiteilija

bottom of page