top of page

KAIVANTO

myötäelävä kaivoshanke

Kaivanto on taiteellinen kaivoshanke, joka tunnustelee kaivoskulttuuriin liittyviä erilaisia todellisuuksia myötäelävän vuorovaikutuksen sekä esitystaiteen keinoin. Tämä uuden ajan kaivoshanke paneutuu erilaisiin sosiaalisiin, taloudellisiin sekä ympäristöllisiin kysymyksiin kehollisuuden ja kokemuksellisuuden kautta. 

Projektimme luottaa väkivallattomaan vuorovaikutukseen (non violent communication NVC) eli rakentavaan ja myötäelävään yhteiseloon, jota olemme pyrkineet omaksumaan osaksi arvomaailmaamme. Pohdimme lähtökohtiamme ja paikkaamme osana elonkehää. Tavoitteenamme on kohdata ja tutustua paikallisiin toimijoihin sekä luoda taiteen avulla esityksellisiä ja yhteisöllisiä hetkiä, joissa on tilaa erilaisille näkemyksille ja kokemuksille. Pyrkimyksenämme on vahvistaa ihmisen vastavuoroista ja vuorovaikutteista suhdetta sekä ihmisten että alkuaineiden, eliökunnan ja vesistöjen kanssa.

Tutkimme ihmisyyteen kietoutuneita ja sekoittuneita mineraalisia elämänmuotoja, joita löytyy niin kehoistamme kuin kallioperästäkin. Millä tavoin kaivokset muokkaavat maailmankuvaamme, tajuntaamme, yhteisöjämme ja ympäristöämme?

Kevään 2022 aikana työskentelimme Pohjois - Suomessa, jossa kaivostoimintaan kietoutuvat matkailuala, poronhoito sekä ympäristöteemat suhteessa kuntien taloudelliseen paineeseen ja elinvoimaisuuteen. Vuosina 2024-2026 työskentelemme Itä -Suomen kaivospaikkakunnilla.

Hanketta ovat tukeneet Koneen Säätiö sekä Jenny ja Antti Wihurin Rahasto.

KOLLEKTIIVI
 

“Visiomme on luoda yhteisö, joka pyrkii kuuntelemaan ja kohtaamaan itsensä ja ympäröivänsä rehellisesti erilaisia todellisuuksia kohdaten ja kunnioittaen”
20230818_165428_edited.jpg

"NVC:n peruspilarit kannattelevat Kaivanto kollektiiviamme keskinäisestä kommunikoinnista ja taiteelliseen työskentelystä aina taiteellisiin lopputuloksiin asti. Voidaksemme luoda lempeitä tiloja, tulee meidän vaalia lempeyttä itsessämme ja toisissamme konkreettisten rakenteiden kautta, jotka mahdollistavat lempeyttä. Kaivanto-kollektiivin rakenteisiin kuuluvat mm. selkeät konfliktien sovittelu sopimukset, yhteyteen tähtäävät rakenteet ja sopimukset, palautemekanismit sekä horisontaalinen päätöksenteko."

Kaivanto -Kollektiivi

 

Noora Kauppila, monitaiteilija

Ninni Korkalo, media-ja kuvataiteilija

Kaisa Käärmemaa, esitystaiteilija ja vuorovaikutuskouluttaja

Jussi Salminen, esitystaiteilija

bottom of page