top of page

KAIVANTO
PROJEKTIT

Seuraavien vuosien tavoitteenamme on kohdata kaivostoimintaan kietoutuvia ihmisiä, eliökuntia, materiaa ja ympäristöjä sekä luoda taiteen avulla esityksellisiä ja yhteisöllisiä hetkiä, joissa on tilaa erilaisille näkemyksille ja kokemuksille.

Kaivanto 2022

 

Kevään ja kesän 2022 aikana paneuduimme Pohjois - Suomen kaivoshankkeisiin, joissa kaivostoimintaan kietoutuvat matkailuala, poronhoito sekä ympäristöteemat suhteessa kuntien taloudelliseen paineeseen ja elinvoimaisuuteen. Tulevaisuudessa kurkottaudumme myös Etelä- ja Itä -Suomen kaivospaikkakunnille.

Anomalia Mining 2023-2024

Projektin ensimmäisessä vaiheessa työryhmä opiskeli väkivallatonta vuorovaikutusta luoden työyhteisön, jonka työskentely nojaa väkivallattomuuteen, tunteiden ja tarpeiden ilmaisemiseen, läpinäkyvyyteen sekä pyyntöihin. Tämän pohjalta hanke tutki kaivoskulttuuriin liittyvää kommunikointia ja sen aiheuttamaa konfliktia Länsi- Lapissa, Kolarissa. Hankkeen aikana tutustuttiin paikalliseen kaivosyhtiöön sekä sen kannattajiin ja vastustajiin kuljettaen tapaamisissa vahvasti mukana myötäelävää, väkivallatonta vuorovaikutusta. Mustavalkoisuuden sijaan pyrimme ymmärtämään eri osapuolia myös omaa arvomaailmaamme haastaen ja hahmottamaan laajaa systeemistä näkökulmaa suhteessa kaivoskeskusteluun. 

Tapaamisten pohjalta luotiin paikkasidonnaisen, kevyesti osallistava “Louhoksen lumo” -esitys kesäkuussa ´22 Kolarin Hannukaiseen, vanhan kaivoksen sivukivikasoille, paikkaan mihin kaavaillaan tulevaa Hannukaisen avolouhosta. Esitys tavoitti paikallisia kaivosta vastustavia aktivisteja, nuoria, maltillisia kuntalaisia sekä kaivosyhtiön henkilökuntaa.

Kuvat ja drone: Otto Ponto

bottom of page