top of page

KAIVANTO
PROJEKTIT

Seuraavien vuosien tavoitteenamme on kohdata kaivostoimintaan kietoutuvia ihmisiä, eliökuntia, materiaa ja ympäristöjä sekä luoda taiteen avulla esityksellisiä ja yhteisöllisiä hetkiä, joissa on tilaa erilaisille näkemyksille ja kokemuksille.

Anomalia Mining 2024-2026

Kaivanto 2022

 

Kevään ja kesän 2022 aikana paneuduimme Pohjois - Suomen kaivoshankkeisiin, joissa kaivostoimintaan kietoutuvat matkailuala, poronhoito sekä ympäristöteemat suhteessa kuntien taloudelliseen paineeseen ja elinvoimaisuuteen. 

Projektin ensimmäisessä vaiheessa työryhmä opiskeli väkivallatonta vuorovaikutusta luoden työyhteisön, jonka työskentely nojaa väkivallattomuuteen, tunteiden ja tarpeiden ilmaisemiseen, läpinäkyvyyteen sekä pyyntöihin. Tämän pohjalta hanke tutki kaivoskulttuuriin liittyvää kommunikointia ja sen aiheuttamaa konfliktia Länsi- Lapissa, Kolarissa. Hankkeen aikana tutustuttiin paikalliseen kaivosyhtiöön sekä sen kannattajiin ja vastustajiin kuljettaen tapaamisissa vahvasti mukana myötäelävää, väkivallatonta vuorovaikutusta. Mustavalkoisuuden sijaan pyrimme ymmärtämään eri osapuolia myös omaa arvomaailmaamme haastaen ja hahmottamaan laajaa systeemistä näkökulmaa suhteessa kaivoskeskusteluun. Tapaamisten pohjalta luotiin paikkasidonnaisen, kevyesti osallistava “Louhoksen lumo” -esitys kesäkuussa ´22 Kolarin Hannukaiseen, vanhan kaivoksen sivukivikasoille, paikkaan mihin kaavaillaan tulevaa Hannukaisen avolouhosta. Esitys tavoitti paikallisia kaivosta vastustavia aktivisteja, nuoria, maltillisia kuntalaisia sekä kaivosyhtiön henkilökuntaa.

Kuvat ja drone: Otto Ponto

Anomalia Mining on kuunteleva, vastavuoroinen  ja tutkiva esityssarja kaivoskietoutuneisuuden äärellä. Se kuulee ja välittää kaivoskulttuuriin liittyviä erilaisia todellisuuksia väkivallattomamman taiteen avulla. Hanke sukeltaa kaivosyhteisöjen, kaivosyhtiöiden, kansalaisjärjestöjen, ei-inhimillisten olentojen ja tutkijoiden välisiin anomalioihin lempeydestä, luottamuksesta ja läsnäolosta käsin.  Pitkäjänteinen taiteellinen työskentelymme toteutetaan vuosina 2024-2025 erityisesti Helsingissä, Outokummussa ja muualla Itä-Suomessa eri kaivoshankkeiden ja niitä koskettavien sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden parissa.

bottom of page